Úvod

sypký sorbent SytecOd roku 1993 působíme v oboru ekologie, ochrany životního prostředí před nežádoucími úniky kapalin, zprvu společně s prodejem prostředků na záchyt a odsátí uniklých kapalin jsme pracovali na likvidaci nebezpečných odpadů.

V současnosti jsme se zaměřili na výrobu a prodej sypkých a textilních sorbentů kapalin řady SYTEC a SYTEX. Uvedené materiály postačují pro 98% případů možného použití.
Sorbenty běžných kapalin sají vše, ale nejsou odolné agresivním kapalinám, hydrofobní sorbenty zachycují pouze oleje a ropné produkty - slouží také k filtraci mastných kapalin obsažených ve vodě. Ze sorbentů chemicky odolných vyrábíme výhradně SYTEC 10, který není vhodný pouze pro odsávání sloučenin fluoru.
Výrobky splňují nároky na snadnou práci a vysokou účinnost, jejich cena je pro uživatele velmi příznivá.

V České republice prodáváme ucelenou řadu sorbentů, doplňujeme poptávku sortimentem jiných výrobců, a vybavujeme provozy havarijními soupravami pro případ úniku kapalin, automobily havarijními vaky.

Dále vyrábíme:

  • originální přípravek SINPACH k odstranění zápachů se schopností očistit povrch, s doporučeným užitím při napadení plísněmi, zárodky a mikroorganismy. Jeho aplikace je jednoduchá, účinnost vysoká, dokonale vyčistí kontaminovaný povrch. Přípravek je na prachové bázi s možnou aplikací ve směsi s vodou, nehořlavý a chemicky netečný, bez zápachu, zdravotně nezávadný v daném užití
  • úkapové vaničky pod automobily s výlevkou, vhodné též při výměnách provozních kapalin. Úkapové vaničky vhodně doplňují sorpční polštáře pro fixaci kapalin uvnitř vaniček.